Descarga aquí o anuncio do resultado do exame práctico correspondente a selección dun traballador/a social e resultado final da fase de oposición.

Descarga aquí o anuncio do resultado do exame tipo test correspondente a selección dun traballador/a social e convocatoria do segundo exercicio