Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Actas xuntas de goberno local
Planos inventario de camiños
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
ESCOLA DE MÚSICA
A Escola de Música de Guitiriz foi creada no ano 1996 por iniciativa do concello có fin de ofertar unha formación musical e achegar todo tipo de música os /as veciños/as do municipio e os seus arredores. Encontrase situada nunha das aulas habilitadas para tal fin dentro da nave municipal do SENPA .
Os obxectivos que persigue son:

1. Achegar a música a todos os sectores sociais.

2. Prestar o soporte e a guía necesaria para o aprendizaxe e a valoración critica da música.

3. Adquirir a técnica necesaria para que o/a alumno/a poida desenrolar o dominio do instrumento.

4. Adquirir o hábito de escoitar música e asistir a concertos.

5. Adquirir o habito de tocar en conxunto.

6. Comprensión e interpretación dos distintos estilos musicais.


MATRÍCULA
O prazo para formalizar a matrícula comeza a principios de setembro. Previamente o alumnado tivo que solicitar en xuño a reserva de matrícula  ( para os alumnos que xa estiveran matriculados o ano pasado, e solicitude de reserva de praza para novos/as alumnos/as ). No mes de setembro informarase do prazo para formalizar a inscrición, así como dos horarios , materias e lugares onde se van impartir.

Para calquera consulta ou dubida CONTACTAR coa ESCOLA DE MÚSICA :

DATOS DE CONTACTO:

ESCOLA DE MÚSICA.
Rúa do Concello,4. 27300 Guitiriz Lugo.
Telf: 982 370 109. Fax: 982 372 178.
Telf: 698.107.179
Email: esmu@concellodeguitiriz.com
hpttps:esmuguitiriz.com
¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted
 
 
 
Aviso legal · Política de Cookies · Rexistro de actividades de tratamento