xunta_flag UE_flag Concello de Guitiriz Galicia
“INMEGUI”, Programa de Inclusión de menores a cargo Estratexia Inclusión Social de Galicia (2014-2020)


O FSE financia ao Concello de Guitiriz cun total de 7521.12 € para o período 2018/2019 co obxectivo de ofrecer unha atención socioeducativa individual e non formal ás familias do Concello. Inclúe contidos de carácter preventivo e de integración para garantir a convivencia facendo fincapé na Parentalidade positiva e o Bo Trato, especialmente a aqueles colectivos máis vulnerables como menores e maiores. Sempre cunha perspectiva de xénero e de empoderamento feminino.

Os resultados que se esperan:
- Que as familias participen nas sesións propostas.
- Que a valoración do servizo por parte das familias sexa positiva.
- Que as actuacións realizadas milloren a coordinación e as situacións das familias.