A partir do 1 de outubro os departamentos de Urbanismo e Medioambiente atenderán ao público  luns , mercores  e venres en horario de 9:00 h a 14:00 h.