Rúa do Concello, 4 - 27300 - Guitiriz - Lugo
Tlf: 982 370 109 . Fax: 982 372 178
E.mail: empleo@concellodeguitiriz.com

CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA SEGUNDA BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR 

ACTUALIZACIÓN: Convocatoria para a creación dunha segunda bolsa de emprego temporal de auxiliares de axuda no fogar (10/12/2019)

Consulta o anuncio aquí  (4/12/2019)

SELECCIÓN DE DOUS ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACIÓN XERAL COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS

ACTUALIZACIÓN : Consulta as bases. 

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS PARA OS POSTOS DE PEÓN, PEÓN-CONDUTOR E LIMPADOR/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

NOVIDADEConsulta a listaxe aquí. 

SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA O POSTO DE ENCARGADO DE OBRAS E SERVIZOS

ACTUALIZACIÓN: Resultados da proba práctica, valoración de méritos e resultados do proceso selectivo (4/12/19)

Anuncio do tribunal para selección de persoal funcionario interino para o posto de traballo de encargado de obras e servizos (28/11/2019)

Anuncio do tribunal para a selección de persoal funcionario interino para o posto de traballo de encargado de obras e servizos (25/11/2019)

EXAME TIPO TEST (25/11/2019)

Listaxe definitiva de admitidos, excluídos, tribunal e data de exame

Lista provisional de admitidos

Descarga e consulta aquí a convocatoria.

Descarga aquí o documento do BOP. 

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE TRABALLADOR DO SAF

Descarga aquí o resultado final da fase de concurso e a lista provisional de integrantes da bolsa de emprego.

Descarga aquí o anuncio do resultado do exame práctico e resultado final da fase de oposición.

Descarga aquí o anuncio do resultado do exame tipo test e convocatoria do segundo exercicio.

SELECCIÓN DUN TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA O CENTRO DE DÍA

ACTUALIZACIÓN: Resultados do primeiro exercicio da fase oposición (10/12/2019)

Expediente de selección de terapeuta ocupacional para o Centro de Día como funcionario/a interino/a (4/12/19)

Anuncio de modificación da data do primeiro exame e constitución do tribunal 

Lista definitiva de admitidos e excluídos e data de exame.

Descarga e consulta aquí a listaxe  provisional de admitidos á convocatoria

Descarga. Bases

SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL DO PLAN ÚNICO DA DEPUTACIÓN DE LUGO 

Descarga.Bases

Posto de administrativo:

Posto de peón e conserxe-condutor:

 

BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA: PEÓN, TÉCNICO PAI E AUXILIAR DO CENTRO DE DÍA

ACTUALIZACIÓN: Listaxe definitiva (13/12/2019)

Listaxe provisional de admitidos para auxiliar Centro de Día e Operario/a para o Centro de Día (29/11/2019)

Lista provisional de admitidos para a praza de técnico/a PAI e persoal de apoio PAI (27/11/2019)

Descarga. Consulta no BOP as modificación das bases e novo prazo para os tres procesos.

Descarga. Bases Peón

Descarga. Bases Técnico PAI e persoal de apoio PAI

Descarga. Bases Auxiliar do Centro de Día e operario/a Centro de Día

PROCESO SELECTIVO DE 7 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO 2019/20

Descarga. Bases
Descarga. Bases (publicación BOP)
Descarga. Listado Provisional de Admitidos / Excluídos
Descarga. Listado Definitivo de Admitidos / Excluídos
Descarga. Decreto Corrección Erro

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE DOUS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION XERAL COMO FUNCIONARIOS INTERINOS 

Descarga.Bases.
Publicación Bases no BOP de Lugo.
Descarga.Listado Provisional de admitidos/excluídos.
Descarga. Listado Definitivo de admitidos/excluídos .
Descarga. Corrección Erro lugar do exame.
Descarga. Plantilla resultados primeiro exercizo.

 

PROCESO SELECTIVO DUN /DUNHA ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO DE CARREIRA POR OPOSICIÓN LIBRE 

Descarga.Bases.
Descarga. Bases Publicadas no BOP de Lugo
Descarga. Anuncio Doga
Descarga. Anuncio Publicación BOE.
Descarga. Corrección erro nas bases.
Descarga. Publicación Bop Correción Erro Bases.
Descarga. Lista Provisional de Admintidos/Excluídos.
Derscarga. Lista definitiva de Admitidos/Excluídos  e data exame e composición do tribunal.
Descarga. Resultado do 1º Exercicio Práctico.

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DUN ARQUITECTO TÉCNICO COMO FUNCIONARIO INTERINO MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN

Descarga. Bases.
Descarga. Anexo 2. Solicitude de participación proceso selectivo.
Descarga. Publicación Bases  BOP do Proceso Selectivo dun/ha  funcionario/a interino de Arquitecto técnico. 
Descarga. Modificación Puntual nas bases da convocatoria para a selección dun/dunha  funcionario/a interino/a para o posto de arquitecto/a técnico/a  do Concello de Guitiriz e novo prazo de presentación de instancias. publicado na web 16/02/2018
Descarga. Publicación BOP da Modificación Puntual nas bases e novo prazo para presentación de instancias
Descarga. Listado provisional de admitidos . Publicado na Web  6/03/2018
Descarga. Listado definitivo de admitidos/ excluídos , e data do exame Publicado na Web o 15/03/2018.
Descarga. Resultado Primeira Proba. Publicado na Web o día 16/03/2018
Descarga. Plantilla Resultados. Publicado na web o dia 16/03/2018
Descarga. Anuncio rectificación notas 1º exercicio . Publicado na web o día 20/03/2018
Descarga. Anuncio resultado 2º Exercizo caso práctico . publicado na web o 23/03/2018