Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Actas xuntas de goberno local
Planos inventario de camiños
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
PAI
DESTINATARIOS
 
Nenos entre 3 meses e 3 anos.
 
Poboación preferentemente do Concello de Guitiriz.

HORARIO: 

 De Luns a Venres de 08:30 h- 19:00 h.

A permanencia dos nenos no centro non excederá de 8 h diarias. Non inclúe comedor, pero existe a posibilidade de levar a comida preparada.

TABOA DE PREZOS EN HORARIO ORDINARIO.

De Luns a venres:

1 HORA: 3 €.

Os seguintes prezos serán para todos aqueles usuarios que o soliciten no concello e lles sexa aprobado en Xunta de Goberno Local.
De Luns a venres:
 • 2 horas ( Cada día) : 33 € /mes.
 • 3 h ( cada día): 50 € /mes.
 • 4 h ( cada día): 65 €/mes.
 • 5 horas ( cada día) : 80 € /mes.
 • 6 horas ( cada día) : 95 € /mes.
 • 8 horas ( cada día) : 110 € /mes.
BONIFICACIÓNS: 
 • 30 % no caso de ser familia numerosa.
 • 20% no caso de pertencer a unha unidade familiar monoparental.
 • 20 % no caso de asistencia dalgún irmán ó mesmo centro de atención á primeira infancia ou 30 % no caso de parte múltiple.
*As tarifas incrementaranse nun 50 % para unidades familiares non empadroadas no Concello de Guitiriz ou nun 30 % a aquelas que estando na mesma situación existe algún membro que traballe no Concello de Guitiriz.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
 
          - Se é a primeira vez que se matricula:
 
 • Fotocopia do libro de familia
 • Fotocopia do DNI dos solicitantes
 • Copia da declaración da renda
 • Copia da última nómina ou certificado de prestacións do INEM
 • Solicitude debidamente cumprimentada
 • Título de familia numerosa e outra documentación que estime oportuna.
          - Se xa estivo matriculado en anos anteriores:
 
 • Solicitude debidamente cumprimentada
 • Outra documentación que estime oportuna.
PRAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
 
 • Para os alumnos que xa están matriculados, deberán facer a reserva da praza do 1 ó 15 de Abril.
 • Para os alumnos que se matriculen por primeira vez o prazo será do 16 ao 30 Abril
 • O resto do ano poderán presentarse as solicitudes no Concello. Se non existen prazas libres o usuario entrará nunha lista de espera.
FORMULARIOS
ANEXO 1. Baremo.
ANEXO 2.Nova Matrícula.
ANEXO 3.solicitude de Reserva.
ANEXO 4.Solicitude de Modificación.
ANEXO 5. Regulamento.
 
Para máis información no 982-370-109 ou no E-mail: servicios-sociais@concellodeguitiriz.com


¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted
 
 
 
Aviso legal · Política de Cookies · Rexistro de actividades de tratamento