Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Actas xuntas de goberno local
Planos inventario de camiños
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
Policía Local de Guitiriz

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO: 

De Luns a Venres - 9:00 a 14:00 h. 
Rúa do Concello, nº4. 
27.300 Guitiriz. 
Teléfono: 608986808 - 982370109 / Fax.: 982 372178 
E-mail: policia-local@concellodeguitiriz.com 

SERVIZOS DA POLICÍA LOCAL:
 
• Protexer ás autoridades da corporación local e vixilancia ou custodia dos seus edificios e instalacións municipais.
 
• Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico do Concello, de acordo co establecido nas normas de circulación.

• Instruír atestados por accidente de circulación dentro do concello. 

• Policía Administrativa, no relativo a Ordenanzas, Bandos e demais disposicións dentro do ámbito da súa competencia. 

• Participar nas funcións de Policía Xudicial, na forma establecida no artículo 29.2 da Lei 2/1986, de 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade. 

• Prestación de auxilio, nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas Leis, na execución dos plans de Protección Civil. 

• Executar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delictivos no marco de colaboración establecido na Xunta de Seguridade. 

• Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coa Policía das Comunidades Autónomas na protección das manifestacións e o mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridas para elo. 

• Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para elo.¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted
 
 
 
Aviso legal · Política de Cookies · Rexistro de actividades de tratamento