Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Actas xuntas de goberno local
Planos inventario de camiños
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
Servicio de Axuda ao fogar
O servizo de axuda no fogar ten a consideración de prestación básica de Servizos Sociais de atención primaria, inserta nun sistema integrado de Servizos Sociais, de carácter complementario e transitorio, que non exime á familia de responsabilidades.
 
O servizo que conta con planificación, coordinación e control públicos, ofrece un conxunto de atencións dende unha perspectiva integral e normalizadora dentro do propio domicilio con carácter preventivo, educativo e rehabilitador, e préstase a través de persoal especializado.
 
               
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR O SERVIZO:

  • Solicitude segundo modelo (Anexo I)
  • Fotocopia do DNI, pasaporte, tarxeta de residencia do solicitante e familiares cos que conviva
  • Tarxeta da Seguridade Social
  • Certificado de empadroamento e convivencia
  • Informes médicos segundo o modelo que se facilitará nas dependencias de Servizos Sociais (Anexo IV)
  • Xustificantes de ingresos da unidade de convivencia ou da persoa solicitante do servicio  declaración da renda ou certificado de imputacións, xustificantes de pensións, prestación ou rendas de traballo (INEM, INSS, nómina, etc) alugueres, certificados de rendementos do capital mobiliario,
  • Contrato de aluguer
  • Calquera outro documento que se considere necesario para a baremación da solicitude.

DESCARGA A SOLICITUDE¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted
 
 
 
Aviso legal · Política de Cookies · Rexistro de actividades de tratamento