Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Actas xuntas de goberno local
Planos inventario de camiños
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
UNED SENIOR


QUÉ E?
Tratase dun programa formativo dirixido a persoas maiores de 50 anos, con independencia da formación académica que posúan, interesadas en enriquecer seus coñecementos.
O programa inclúe temas de actualidade e estratexias de desenvolvemento persoal.
Guitiriz pertence ao Centro Asociado da UNED - A coruña, que ten unha peculiaridade: pretende achegar este tipo de programas ao medio rural. Por iso, as clases impartense en distintas sedes do rural galego, situados nos concellos colaboradores:Guitiriz,Aranga, Irixoa, Paderne e Xermade.

O programa levase a cabo grazas a suscripción dun convenio de colaboraicón entre o Centro Asociado UNED - A Coruña e o Consello de Anciáns de Xestoso-  Cambás;e grazas a colaboración estable da Conselleria de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, e dos concellos nos que se desenvolve o programa, e das axudas puntuais de institucións como a Deputación da Coruña ou da Deputación de Lugo.

OBXECTIVOS:

  • Ofrecer formación en temáticas que interesan ás persoas de máis de 50 años, có  fin de mellorar a sua calidade  de vida.  
  • Proporcionar coñecementos, aprendizaxes e estratexias para o desenrolo integral e a autonomía persoal.
  • Favorecer a comunicación a través das relaciones interpersonais  e  do  encontro inter xeracional.
  • Proporcionar todos aquelos elementos necesarios para un mellor coñecemento do entorno cultural.

Coordinador

Luis Ángel Rodríguez Patiño.

Correo electrónico: coordinadorsenior@a-coruna.uned.es.

 
¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted
 
 
 
Aviso legal · Política de Cookies · Rexistro de actividades de tratamento