Procesos pechados

BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA OS SEGUINTES POSTOS: PEÓN SERVIZOS MULTIPLES, PEÓN CONDUTOR/A SERVIZOS MULTIPLES, LIMPADOR , TÉCNICO PAI, PERSOAL DE APOIO PAI, AUXLIAR CENTRO DE DÍA , OPERARIO CENTRO DE DÍA

Anuncio. Resultado total proceso selectivo tecnico PAI, persoal apoio (27/01/2020)

Anuncio 3. Resultado rectificado do proceso selectivo bolsa de emprego 2020-22. Auxiliar de Centro de Día e Operario de Centro de Día (24/01/2020) 

Anuncio nº2, resultado do Proceso Selectivo Auxiliar e Operario Centro de Dia (17/01/2020) 

 Anuncio nº2. Resultados procesos selectivo de Peon, Peón Condutor e limpador (17/01/2020).

 Anuncio nº 1 Meritos bolsa de emprego publico temporal 2020-2022 Técnico de Pai e Persoal de Apoio.

 Anuncio nº1 valoración de méritos Peóns, Peóns-condutor e limpador.

 Anuncio rectificación lista definitiva bolsa de emprego auxiliar e operario de centro de día.

 Listaxe definitiva e data de examen de auxilar de xeriatría e operario do Centro de Día.

Listaxe definitiva de admitidos técnica PAI e persoal de apoio PAI (17/12/2019)

Listaxe definitiva de persoas admitidas para os postos de peón, peón-condutor e limpador/a de servizos múltiples e instalacións municipais (13/12/2019)

 Listaxe provisional de persoas admitidas para os postos de peón, peón-condutor e limpador/a de servizos múltiples e instalacións municipais. 

Lista provisional de admitidos para a praza de técnico/a PAI e persoal de apoio PAI (27/11/2019)

Listaxe provisional de admitidos para auxiliar Centro de Día e Operario/a para o Centro de Día (29/11/2019)

Descarga. Consulta no BOP as modificación das bases e novo prazo para os tres procesos.

Descarga. Bases Peón

Anuncio número 2. Resultados totales do proceso selectivo Técnico PAI, persoal de apoio PAI (27/01/2020)

Descarga. Bases Técnico PAI e persoal de apoio PAI

Descarga. Bases Auxiliar do Centro de Día e operario/a Centro de Día