APROBACIÓN  DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS  Á CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL  DE TRABALLADOR /A SOCIAL DO SAF. Expdte 116/2019

Descarga Documento.