Bando San Xoán 2021

A realización das fogueiras con motivo do San Xoan deberán de solicitarse no Concello, entre os dias 15 e 22 xuño de 2021 (ambos incluídos), en horario de 9:00 a 14:00 horas, (Cita Previa: 982 370 109) ou ben pola sede electrónica do concello (guitiriz.sedelectronica.gal)

Para tramitar os permisos é necesario comunicar os datos da persoa responsable do mesmo, nome e apelidos da persoa solicitante, así como o seu número de DNI, o enderezo de residencia e a localización na que se vai a realizar a fogueira.

Quedan prohibidas as fogueiras en espazos públicos e será de obrigado cumprimento a normativa da COVID-19 en vigor.