MARÍA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA
ALCALDESA
Email: alcaldia@concellodeguitiriz.com

PAULA CAMPO BARRAL

1ªTte de Alcade

Concelleira de Medio Rural e Medio Ambiente
Email: pbarral@concellodeguitiriz.com.

CARLOS PLÁCIDO BUJÁN LÓPEZ

2º Tte de Alcalde.

Concelleiro de Coordinación de obras e servizos nas parroquias
Email: cbujan@concellodeguitiriz.com

LAURA AGEITOS MIRAGAYA

3ºTte de Alcalde

Concelleira de Benestar Social
Email: lageitos@concellodeguitiriz.com

IVÁN MORADO CORRAL

4º Tte de Alcalde 

Concelleiro de Xuventude e  Deportes.
Email: imorado@concellodeguitiriz.com

AINARA PÉREZ LOSADA

Concelleira de Igualdade e Cultura
Email: aperez@concellodeguitiriz.com

Mª PILAR VÁZQUEZ ARES

Concelleira de Turismo
Email: mpvazquez@concellodeguitiriz.com  

 

XOSÉ Mª TEIXIDO NUÑEZ

ÁNGEL SEOANE LAMELA

FRANCISCO JOSÉ PENAS PARDO

Mª MANUELA CARBALLEIRA GARCÍA

MÓNICA VÁZQUEZ LAGO

 

XOSÉ LOIS GONZALEZ SOUTO