RPT

A Relación de Postos de Traballlo (RPT) é o instrumento técnico sobre o que as Administracións Públicas deseñan a súa estrutura de persoal para adecuala ás necesidades do servizo público.

Consulta o Anuncio no BOP 4 decembro 2021:

Aprobación inicial da modificación da RPT (7º Modificación). Texto refundido RPT 2021. (Exp:762/2021)


Ofertas de emprego

Procesos pechados

Resolución proceso selectivo 1 terapeuta ocupacional (28/07/2021)  

Anuncio 5 do Tribunal de selección de 1 Terapeuta Ocupacional do Centro de Día (1/07/2021)  

Anuncio 4 do Tribunal de selección de 1 Terapeuta Ocupacional do Centro de Día (22/06/2021)  

Resolución proceso selectivo 1 traballador/a social (17/06/2021)  

Resolución proceso selectivo 2 técnicos/as Medio PAI (17/06/2021)  

Anuncio nº 4 tribunal de selección 2 técnicos/as medio PAI (04/06/2021)  

Anuncio nº 3 tribunal de selección praza terapeuta ocupacional do Centro de Día (04/06/2021)  

Anuncio nº 2 praza terapeuta ocupacional do Centro de Día (28/05/2021)  

Resultados provisionais do proceso de selección de 2 técnicos/as medio PAI (28/05/2021)  

Resultados concurso oposición 1 praza de traballador social SAF (28/05/2021)  

Plantilla de respostas do examen para 1 praza de Terapeuta Ocupacional (20/05/2021)  

Resultados provisionais da fase oposición para 1 praza de traballador/a social (20/05/2021)  

Anuncio das medidas preventivas para o proceso selectivo dunha praza de Terapeuta Ocupacional (18/05/2021)  

Listaxe das respotas correctas dos exercicios realizados (test e práctico) para a selección de 1 traballador/a social (SAF) (13/05/2021)  

Anuncio nº 2 do Tribunal de selección de 2 Técnicos/as Medio do PAI como persoal laboral fixo mediante concurso oposición libre (13/05/2021)  

Contestación alegacións e baremación definitiva de méritos para praza traballador/a social (12/05/2021)  

Modificación da data do examen (11/05/2021)  

Méritos provisionais no proceso selectivo de 2 prazas de técnico/a medio do PAI (07/05/2021)  

ANUNCIO Nº1 - Fase de concurso: Baremación provisional de méritos (06/05/2021)  

Lista definitiva admitidos-excluídos, desginación tribunal e datas de exame (03/05/2021)  

Lista provisional admitidos-excluídos no BOP (prazo reclamacións do 23/02/2021 ao 08/03/2021  

Lista provisional admitidos-excluidos, 10 días reclamacións cando se publique no BOP (12/02/2021)  

Publicación anuncio BOE (29/12/2021)  

Anuncio das bases no BOP de Lugo (26/10/2020)  

Bases 4 técnicxs S. Sociais (15/09/2020)  

Anuncio convocatoria 4 técnicxs de S. Sociais(15/09/2020)  

Anuncio da convocatoria no DOG(18/12/2020)  

BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA OS SEGUINTES POSTOS: PEÓN SERVIZOS MULTIPLES, PEÓN CONDUTOR/A SERVIZOS MULTIPLES, LIMPADOR , TÉCNICO PAI, PERSOAL DE APOIO PAI, AUXLIAR CENTRO DE DÍA , OPERARIO CENTRO DE DÍA

Anuncio. Resultado total proceso selectivo tecnico PAI, persoal apoio (27/01/2020)

Anuncio 3. Resultado rectificado do proceso selectivo bolsa de emprego 2020-22. Auxiliar de Centro de Día e Operario de Centro de Día (24/01/2020) 

Anuncio nº2, resultado do Proceso Selectivo Auxiliar e Operario Centro de Dia (17/01/2020) 

 Anuncio nº2. Resultados procesos selectivo de Peon, Peón Condutor e limpador (17/01/2020).

 Anuncio nº 1 Meritos bolsa de emprego publico temporal 2020-2022 Técnico de Pai e Persoal de Apoio.

 Anuncio nº1 valoración de méritos Peóns, Peóns-condutor e limpador.

 Anuncio rectificación lista definitiva bolsa de emprego auxiliar e operario de centro de día.

 Listaxe definitiva e data de examen de auxilar de xeriatría e operario do Centro de Día.

Listaxe definitiva de admitidos técnica PAI e persoal de apoio PAI (17/12/2019)

Listaxe definitiva de persoas admitidas para os postos de peón, peón-condutor e limpador/a de servizos múltiples e instalacións municipais (13/12/2019)

 Listaxe provisional de persoas admitidas para os postos de peón, peón-condutor e limpador/a de servizos múltiples e instalacións municipais. 

Lista provisional de admitidos para a praza de técnico/a PAI e persoal de apoio PAI (27/11/2019)

Listaxe provisional de admitidos para auxiliar Centro de Día e Operario/a para o Centro de Día (29/11/2019)

Descarga. Consulta no BOP as modificación das bases e novo prazo para os tres procesos.

Descarga. Bases Peón

Anuncio número 2. Resultados totales do proceso selectivo Técnico PAI, persoal de apoio PAI (27/01/2020)

Descarga. Bases Técnico PAI e persoal de apoio PAI

Descarga. Bases Auxiliar do Centro de Día e operario/a Centro de Día