O Servizo de Atención Psicolóxica Municipal queda supeditado a consultas telefónicas ou por videochamadas só de carácter urxente.  

Por outra banda, se esta situación excepcional te supera de xeito que afecta gravemente á túa saúde física e mental, chama aos Servizos Sociais do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas para concertar unha cita telefónica co servizo de Atención Psicolóxica.

Telefono do Concello: 982.370.109.