HORARIO DA EXPOSICIÓN DA IDADE DE FERRO

Polas mañás Sábados e Luns de 12:00 h a 14:00h.
Polas tardes de Luns a venres de 16:00h a 19:30 h.