Actuación1: Camiño de As Reixas na parroquia de Os Vilares (San Vicenzo), que sirve de acceso as parcelas agrícolas dos núcleos principalmente de. As Reixas, O Laxoso, A Tiñaz e Os Vilares.

Actuación 2: Camiño en Santa Cruz de Parga na parroquia de Santa Cruz de Parga (Santa Cruz), que sirve de acceso ás parcelas agrícolas dos núcleos principalmente de As Lobeiras, Ixavara e Penabico.

Actuación 3: Camiño en A Graña na parroquia de Becin (San Xiao), que sirve de acceso as parcelas agrícolas dos núcleos principalmente de A Graña e Moeiro.

Actuación 4: Camiño en Mezonzo na parroquia de Mariz (Santa Eulalia), que sirve de acceso ás parcelas agrícolas do núcleos principalmente de O campizo, A Cuiña e Mezonzo.