Para dar cumprimento á Lei 30/2007 de contratos do sector público, e para a súa difusión e internet, realízase o Perfil do Contratante coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Guitiriz.

Desde aquí pódese á Plataforma de contratación del Estado.
 

Calculadora estimacións oferta económica contrato suministro energía eléctrica. (22/03/2019) - Descargar Calculadora.