Pleno ordinario 28/05/2020

Hoxe, xoves 28 de maio, a partir das 19:30 horas e de xeito telemático terá lugar unha sesión ordinaria do pleno do Concello de Guitiriz.

Podes velo en directo a través da seguinte ligazón: https://youtu.be/fdd96ZIgQ90

Orde do día:

1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 30-01-2020, e das sesións extraordinarias de datas 3-03-2020, 9-03-2020 e 28-04-2020.
2. Aprobación inicial do Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Guitiriz. 
3. Solicitude de “Joca Ingeniería y construcciones, S.A” de bonificación da cota do ICIO da obra de Rehabilitación e ampliación de edificio para residencia de persoas da 3a idade na rúa do Concello no1-3 de Guitiriz.
4. Moción BNG en relación ao Regulamento das Condicións de Uso,Mantemento e Conservación das Vías Municipais do Concello de Guitiriz.
5. Moción BNG para a elaboración dun plan galego de reactivación económica.