De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable do Tratamento: CONCELLO DE GUITIRIZ (en adiante A ENTIDADE) , con dirección en Rúa do Concello, 4. 27.300 Guitiriz (Lugo).

1.-DPO

O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE GUITIRIZ é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que  poderá contactar en info@concellodeguitiriz.com

2. -FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados  no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos  no apartado comentarios.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades :

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao Cidadán , para dar resposta ás dubidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativasá información incluídano Sitio Web , así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento , mantemento , desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa  petición  a través do formulario de contacto .

No caso de que nos achegue  Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilizarase  de informar e obter o consentimento destes  para ser achegados coas  finalidades indicadas  nos apartados correspondentes  da presente  Política  de Privacidade e Cookies.

 3.- LEXITIMACIÓN  DO TRATAMENTO  DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no  consentimento que vostede nos outorga  ao chicar o botón “ ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

4.- DESTINATARIOS  DE CESIÓNS

Non cederemos  os datos a terceiros.

5.- DERECHOS

Por último, informámoslle  dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o accesoaos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito de esquecemento ).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento , e a opoñerse ao tratamento.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

CONCELLO DE GUITIRIZ  dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE GUITIRIZ rúa do concello, nº4. 27.300 Guitiriz Lugo.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos  e nas condicións previstas na LOPD , dirixíndose por escrito a CONCELLO DE GUITIRIZ  en rúa do concello, 4. 27.300 Guitiriz (Lugo).

6. MEDIDAS DE SEGURIDADE

CONCELLO DE GUITIRIZ  ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade  dos seus datos de carácter persoal  e evitar  a súa alteración , a perda e o tratamento e/ou  acceso non autorizado , tendo en conta o estado  da tecnoloxía , a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

7. RECOÑECEMENTOS