Subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero: Servizo de Atención Psicolóxica

Importe concedido no 2021: 12.000€

Obxectivo temático 9: “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE Inviste no teu futuro