Consulta a documentación completa sobre a tramitación de estudo de detalle para reaxuste de aliñación e rasantes en Avda. da Coruña e rúa Fonte de San Blas.

Descaga a referencia catastral aquí.

Descarga a situación de urbanismo aquí.

Descarga a situación actual da parcela aquí.

Descarga a memoria aquí.

Descarga o estudo topográfico aquí.

Descarga a proposta nova de aliñación aquí.

Descarga o estudo de rasantes aquí.